Alle bouwkundige en infrastructurele werken (ten behoeve van het aanleggen van kelders, funderingen voor woningen en de aanleg van rioleringen en kabelwerken) worden vooraf gegaan door het bouwrijp maken van de ondergrond.

Dit dient zodanig te geschieden dat er een goede fundering op aangebracht kan worden. Hierbij is een grote nauwkeurigheid noodzakelijk, aangezien de kwaliteit van alle volgende werkzaamheden hiervan afhankelijk is.
Reden genoeg voor om hieraan veel aandacht aan te besteden.